GrandgurE
Champion
Joined: Sep 2009
Posts: 256
From: Philippines
# “Quote” Edit Post
huo kunu,,pero d pa man ko anay maghampang,sighting lang ko anay kay ngetaan ko pa pair si dragunov,aus lang,,
damu d maru2,,haha,pero kasasa man ah
Signature Evil has a healthy appetite.Death never stop stuffing its face,,but nothing,,,,nothing is more hungrier than hunger its self