jj1212
Legend
Joined: May 2002
Posts: 523
From: Philippines
# “Quote” Edit Post
Originally posted by v@grant
Pwede rin na lagyan ng name(s) para mas brutal.

Kasama ka sa Poll


Halos lahat sa poll iisang tao lng ah.....